רקע – בדיקת קרינה

שדות מגנטיים וחשמליים נוצרים כאשר קיימים זרמים חשמליים כגון: קווי מתח נמוך או גבוה, טרנספורמטורים, ציוד חשמלי תעשייתי וביתי וכו’. שדות אלה הנעים במרחב מהווים שדה אלקטרומגנטי. השדה האלקטרומגנטי המתפשט כגל במרחב מאופיין על ידי אורך גל ותדירות האופייניים לתחום. התדר של רשת החשמל בישראל הינו 50 הרץ. תדר זה הינו נמוך מאוד בהשוואה למכלול…